Body
En människa bland människor, inte mer än så

En människa bland människor, inte mer än så

En människa bland människor

Människor behöver människor

Människor behöver människor
Människor behöver människor
Människor behöver människor
Alla människor unika, ingen människa unik

Alla människor har talanger som värderas olika

av olika i olika sammanhang 

Alla människor unika, ingen människa unik 

Alla människor har talanger
Språket hjälper människan att förstå vad som tillhör och vad som inte tillhör

Språket hjälper människan att förstå

vad som tillhör

och vad som inte tillhör

Gruppen målar bilden av den enskilda
Skam är gruppens styrmedel

Gruppen målar bilden av den enskilda.

Bilden blir människans självbild,

skam blir gruppens styrmedel

Självbilden skyddar människan

Den människa som inte trivs med sin bild måste på egen hand ändra den.

Eller byta sitt sammanhang.

Självbilden skyddar människan och reviderar berättelsen så att bilden hålls intakt

Självbilden skyddar människan
Den människa som inte trivs med sin självbild måste på egen hand  ändra den.
Människan ägnar första halvan av sitt liv åt att tillhöra
Människan ägnar sista delen av sitt liv åt att komma loss

Människan ägnar första delen av sitt liv åt att försöka tillhöra och andra delen av sitt liv åt att försöka komma loss

I glappet mellan gruppen och människan finns frågan om frihet

I glappet mellan gruppen och människan uppstår längtan efter att bli fri från förväntningar. 

Mitt i längtan efter en värderingsfri värld

Människan mitt i sin längtan efter en värderingsfri värld