Selfie

Om jag inte hade dig, vem hade jag väl då

om du inte fanns för mig, hur skulle det då gå

EGENHÄNDIGT