Wabi Sabi


Keramik med miljötänk

Wabi-sabi är för mig en längtan efter att leva med naturen, att kunna uppskatta det som är och finna ro i det lilla.

Som keramiker innebär det att jag försöker göra förlåtande keramik med särskilt hänsynstagande till naturen och med så begränsad klimatpåverkan som möjligt


Frökapslar

Med inspiration från wabi sabi och Carl von Linnés äktenskapliga uppdelning av blommor utifrån ståndare och pistiller har jag gjort en serie frökapslar, glaserade med samma glasyrer som blomvaserna. Grundtanken med frökapslarna är längtan efter barndomens ängar och den artrikedom och det djurliv som fanns då.


 Balanskonst

Som vanligt handlar det om balans och konsten att göra lagom mycket. Det blir en utmaning att inte ha större behov än vad naturen kan härbergera. Min dröm är att göra vad jag kan för att öka mångfalden, väcka gamla ängsmarker till liv och erbjuda insekterna ett smårgårdsbord av pollen och nektar.


Drömmen om balans och och wabi-sabi finns även i min keramik. Konststycket är att hela tiden bearbeta leran lagom mycket, försöka fånga dess själ och se skönheten i det operfekta. 

Keramikvaser

Alla vaser är handgjorda och sådär lite lagom operfekta som naturen själv. För att vara så skonsamma som möjligt mot miljön så råglaseras de och bränns i en lägre temperatur. Glasyren består av en blandning av lera från den egna dammen och aska från vedpannan. Materialen skapar olika effekter i bränningen och gör så att varje vas blir unik.


System och passion

Sida vid sida lever vårt behov av att ordna och systematisera bredvid vår längtan efter att bara få ge sig hän och njuta av tillvaron. Hos mig är kärleken till naturen och det som växer nyckeln till ett njutbart liv. Men att leva nära naturen är en ständig balansgång mellan att acceptera det som är eller styra den dit man vill. Utan någon styrning skulle alla våra öppna marker växa igen och vårt landskap skulle täckas av skog. Med för mycket påverkan så försvinner det som vi upplever som naturligt och ersätts av det som vi kallar perfekt, långt ifrån wabi-sabi.