Definition

"Gränslösa underverk spirar fram ur enkla regler som upprepas i oändlighet"

         

Benoit Mandelbrot

"En av nycklarna till denna utveckling är att kvantmekaniken tillåter två eller flera partiklar att vara i något som kallas sammanflätat tillstånd. Det som händer med en av partiklarna i ett sammanflätat partikelpar avgör ödet för den andra partikeln, även om den befinner sig på stort avstånd."


Kungliga vetenskapsakademin

"När jämvikten i ett system eller delsystem rubbas genom brist eller överskott på något, träder , enligt homeostasprincipen, en mekanism i funktion som återställer jämvikten varefter mekanismen på nytt slås ifrån."


Psykologiguiden


And this is how it all begins

and this is how it ends

I början ses allt som små byggstenar, kopior av varandra, som upprepar sig tills de bildar ett mönster. Formerna förefaller vara olika, men är i grunden desamma. Om perspektivet sedan förflyttas uppåt, så börjar detaljerna tappa sin skärpa och allt börjar likna varandra, som ett rutsystem som upprepar sig i oändlighet. Det som händer däremellan har förlorat i betydelse.

Definition

and this is all between