Organism

En organism kan definieras som en sammansättning av molekyler i en mer eller mindre stabil enhet. Organismer följer ett tidsschema: de föds, de växer, de förändrar sig, de fortplantar sig, de åldras och de dör.